Gespreksgroepen Gespreksgroepen
seizoen 2022 - 2023

In het komende winterseizoen bespreken we de handreiking van de PKN, “Onopgeefbaar verbonden” over de verhouding Jodendom en christendom.
Met deze uitdrukking ‘Onopgeefbaar’ verwoordt de Kerkorde (art. I-7) de bijzondere relatie van de Protestantse Kerk in Nederland met het volk Israël.
De brochure wil mensen met elkaar in gesprek brengen over ‘de weg van God met Israel’ en over onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel.
Aan de hand van de volgende 7 thema’s gaan we met elkaar in gesprek; Volk, Land, Messias/Christus, Schuld en Hoop, Bijbel en verbond, Antisemitisme en Van zondag tot zondag.
We komen samen in Dwingeloo in Over Entinghe op elke derde woensdag van de maand en wel op:
19 oktober, 16 november, 18 januari 2023, 15 februari en 15 maart. Het gesprek is telkens van 14.00 uur – 16.00 uur.
De brochure is gratis en is besteld.
Opgeven bij ds. Daan Bargerbos, per telefoon: 0521-769070 of per e-mail
predikant@hervormddieverdwingeloo.nl
 
terug