Kerkenraad Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Deze bestaat uit:
  • Ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente.
  • Ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren het gebouw en de financiën.
  • Diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de medemens, dichtbij en ver weg.
  • De predikant: draagt zorg voor de eredienst, het pastoraat en coördineert de activiteiten.

Predikant:                ds. Daan Bargerbos, predikant@hervormddieverdwingeloo.nl

Procesbegeleider samenwerking
Diever - Dwingeloo:
mw. Jenneke Span


Moderamen:
mw R. Goodeschalk-Dijkstra (voorzitter)  voorzitter@hervormddieverdwingeloo.nl
Mw. H. de Muij-Fleurke (scribascriba@hervormddieverdwingeloo.nl
mw. M. Pluim
dhr. R. Bolding, (2e voorzitter)
dhr. G. de Roo


Ouderlingen: ouderlingen@hervormddieverdwingeloo.nl
dhr. P. Huisman, Dwingeloo

mw. E. de Jonge, Diever
mw. A. Mulder, Diever
mw. G. Oosterveld, Diever
mw. T. Nieuwenhuis, Dwingeloo
dhr. M. Nijzingh, Dwingeloo
mw. I. Zuidema-van der Laan, Diever

  mw. F. van der Plas-Koerts (bijzondere
  opdracht)

 
Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@hervormddieverdwingeloo.nl
dhr. R.M. Bolding, Dwingeloo
mw. R. Godeschalk-Dijkstra, Diever
dhr. G. de Roo. Dwingeloo
dhr. J. Ruiter, Diever
dhr. P. Sminia, Diever
dhr. H. Tenkink, Dwingeloo


Diakenen: diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl
mw. B. Bruins, Dwingeloo
mw. I. Grit-Lip, Diever
mw. H. de Muij-Fleurke, Dwingeloo
mw. M. Pluim, Diever
dhr. T. Oosterloo, Diever
mw. L. Stille, Diever
  
mw.  A. Kok-van Dijk (bijzondere opdracht)


 
terug