Orgel Dwingeloo Orgel Dwingeloo
Het orgel werd gebouwd in 1886 door Jan van Gelder uit Leiden ten behoeve van de Doopsgezinde Kerk te
‘s-Gravenhage. Na de renovatie van de kerk in 1964 wenste men het orgel, waarvan het front door de architect van de neoromaanse zaalkerk werd ontworpen, in de nieuwe situatie niet te handhaven. Het kreeg een nieuwe bestemming in de herv. kerk van Dwingeloo.
Het had oorspronkelijk 2 klavieren en een aangehangen pedaal met 13 registers.
Van Gelder was een leerling van orgelbouwer C.F. Witte. Witte kwam uit Utrecht. In deze periode was de Franse invloed in de Nederlandse orgelbouw duidelijk merkbaar. Het was ontstaan doordat er destijds in Den Haag een aantal orgels zijn gebouwd door de Fransman A. Cavaillé Coll. Bij het orgel in Dwingeloo is dat met name terug te zien  in de orgelkas. Ook in de klank van het instrument is deze invloed terug te horen.

In de negentiger jaren van de 20e eeuw werd besloten het orgel te restaureren. Afhankelijk van de beschikbare subsidiebudgetten zou dit in fasen geschieden. Het aanvankelijke plan beoogde een grotendeels herstel van de oorspronkelijke situatie, doch werd later gewijzigd in het grotendeels handhaven van de historisch gegroeide situatie. Wel bleven de oorspronkelijke technische en artistieke kwaliteit en monumentale waarden zoveel mogelijk behouden.
De restauratie is uitgevoerd door Mense Ruiter Orgelmakers BV in Zuidwolde. Als adviseur begeleider werd dhr A S Tuinstra uit Bedum aangesteld. In 2010 is de restauratie voltooid.
Meer informatie over het orgel, zie
www.orgelsindrenthe.nl
 
terug