Nieuws kerkenraden Nieuws kerkenraden

Lieke Versluis

Velen van ons hebben de laatste maanden intens meegeleefd met Lieke Versluis en haar man Stephan en hun kinderen. In januari kwam het hartverscheurende bericht dat zij alvleesklierkanker had. Een ziekte met een eenduidige diagnose: u heeft nog ongeveer 5 a 6 maanden te leven. Het zijn er precies 5 geworden.
Op 19 juni is Lieke gestorven, ze is slechts 63 jaar geworden. Op de rouwkaart staan woorden die ik alleen maar kan onderschrijven: ‘Wat zullen we haar liefde, mensenkennis en schaterlach missen. Ze is ons zo lief.”
Lieke en ik werden collega’s in mijn vorige gemeente Gorssel/Epse, waar zij in 2006 kwam werken als kerkelijk werker. We hadden direct een bijzondere ‘klik’ en trokken samen op in het pastorale werk. Zij met een veel praktischer inslag dan ik, en gaandeweg heb ik daarin van haar geleerd. We bereidden diverse diensten samen voor: de paascycli waren intens, en de startzondagen altijd een feest. Vooral in de voorbereiding daarvan hebben we onbedaarlijk veel gelachen en we hoopten altijd dat iets van die arbeidsvreugde ook doorstraalde in de diensten zelf. We hebben er uiteindelijk zo’n 13 jaar samen gewerkt en lief en leed (op gemeente en op persoonlijk vlak) gedeeld. Via Joure kwam ze te werken in Balk. En van daaruit heeft ze gereageerd op de vacature in onze gemeenten Diever en Dwingeloo.
Wat een geweldige en ontzettend leuke verrassing was dat voor ons beiden!
Begin vorig jaar stelde ze zich voor via de kerkbladen met onder andere deze woorden:
“Van jongs af aan vind ik het heerlijk om te luisteren naar wat andere mensen te vertellen hebben. Hun verhaal, een verhaal binnen een grotere familiegeschiedenis, van zien en gezien worden, vreugde en verdriet, recht en onrecht, geven en ontvangen, ik kan er geen genoeg van krijgen. En dan de uitdaging om die verhalen te verbinden met Bijbelverhalen, het verhaal van God en mensen, dat maakt mijn werk mooi.”
Toen de corona-perikelen achter de rug waren, heeft ze menig gemeentelid thuis opgezocht en zo hebben velen van ons aan den lijve ervaren wat zij bedoelde met bovenstaande woorden.
Vandaag (nu ik dit schrijf is het 24 juni) hebben we, met een dankdienst voor haar leven, afscheid van haar genomen in een bomvolle kerk in Balk. Met prachtige liederen en muziek, indrukwekkende woorden van de drie kinderen van Lieke en Stephan, intens gedenken van haar broer en zus en beste vriendin. Met de lezing van de tekst die Lieke zelf heeft geschreven (en die ik hieronder kopieer). Met een bewogen overweging door collega Maartje Wildeman en met een persoonlijk en warm dankwoord van Stephan.
Zo is Lieke liefdevol en onvergetelijk voor het voetlicht gebracht.
Lieke en ik hadden in december bedacht zoiets als een startzondag te gaan doen. We keken als het ware al uit naar de voorpret. In mijn agenda heb ik bij 3 september dan ook genoteerd: “met Lieke starten”.
Dat zal jammer genoeg niet meer gebeuren.

De gedachtenis aan Lieke Versluis zal ons tot zegen zijn.
Daan Bargerbos

 
God,
Draag mij,
draag mij verder.
Draag mij waar niemand mij meer dragen kan.
Draag mij verder.
Draag mij verder als mijn dagen vol zijn van geleefd leven.
Draag mij op de dag die niemand kent,
als men zegt: hoort ze nog, ziet hij nog?
Op de dag dat men hoopt dat we alle pijn voorbij zijn.
De laatste dag die de eerste zal zijn
om door U gezien te worden,
van aangezicht tot aangezicht.
De eerste dag om door U gekend te worden
bij voor- en achternaam,
om door U ontvangen te worden
in het Eeuwige Licht.
Draag mij verder
waar U alleen nog dragen kunt.

----------------------------------------------------------------


Feestelijke opening van verbouwde Nicolaaskerk Dwingeloo

De verbouw en renovatie van de Nicolaaskerk in Dwingeloo is klaar.  Zondag 26 maart 2023 heeft de Hervormde gemeente Dwingeloo tijdens een feestelijke dienst de kerk weer in gebruik genomen en op 31 maart 2023 was het de beurt aan de stichting Sint Nicolaaskerk. Voorzitter Arie de Muij kon vele genodigden welkom heten.

In zijn openingswoord stond hij stil bij het vele werk dat er het afgelopen jaar is verricht en hij bedankte alle medewerkers. Verder vertelde hij op boeiende en amusante wijze over de geschiedenis van de kerk
Hierna volgde een prachtige vertolking van het Ave Maria van Caccini door Esther de Vos, begeleidt door Harro Kraal op het orgel

Gastsprekers waren er ook.

Architect Gerard Brouwer stond stil bij de herinrichting van de kerk. O.a. door verplaatsing van de preekstoel en het aanbrengen van een podium in het koor is de kerkzaal multifunctionele ruimte geworden, gescheiden door een glazen deur / wand die naar een ontmoetingsruimte leidt, achter in de kerk waar een pantry is aangebracht. Het geheel doet warm en uitnodigend aan.
Nieuw is ook de entree onder de toren en de realisering van aan deze tijd aangepast toiletten. De ontmoetingsruimte achter in de kerk is door middel van een glazen gang verbonden met de geheel nieuw naast de kerk gebouwde en sfeervol ingerichte consistorie.

Burgemeester Rikus Jager feliciteerde het kerkbestuur en het stichtingsbestuur met het prachtige resultaat en maakte in zijn speech een vergelijk tussen de kerkelijke- en burgerlijke gemeente. Hij haalde daarbij lied 276 aan wat zondag 26 maart, tijdens de feestelijke heringebruikneming van de kerk, werd gezongen.

Zo maar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
Speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
Als wij er binnen gaan
Om recht voor God te staan.

Voorzitter Arie de Muij gaf in zijn introductie aan dat de samenwerking met de Hervormde gemeente Diever inmiddels was uitgegroeid tot een ‘verloving’. Annie Mulder van de Hervormde gemeente Diever vond dit een prachtige zinspeling. Zij ging ook in op de samenwerking van beide kerken. De Drentse Hoofdvaart scheidt weliswaar beide gemeenten, maar de brug daarentegen verbindt weer. Een ‘huwelijksdatum’ is nog niet vastgesteld. Zij feliciteerde Dwingeloo met deze prachtige kerk, gaf daarbij aan dat Diever bijna, met het accent op bijna, jaloers is op Dwingeloo. Zij bood namens de Hervormde gemeente Diever een gastenboek aan. Dit gastenboek is gemaakt door ds. Daan Bargerbos, die boekbinden als hobby heeft.

Muzikale omlijsting werd verzorgd door de ‘PancratiusCantorij’ en het gemengd koor ‘Divertimento’’, onder leiding van Esther de Vos. Zij brachten het lied ‘Locus iste’ van Bruckner ten gehore.
Verder werkte het barokensemble ‘Calmati’ mee. Zij speelden o.a. werken van Bach, Fux en Purcell.

Tot slot kregen burgemeester Rikus Jager, de voorzitter van de kerkenraad Gert Jan van Muijen en ds. Daan Bargerbos uit handen van Arie de Muij het door hem geschreven boek:
‘Levende stenen’, 800 jaar Sint Nicolaaskerk Dwingeloo, waarin de geschiedenis van de kerk wordt beschreven en hoe vele gedaante wisselingen het kerkgebouw in zijn acht honderdjarige bestaan heeft ondergaan.

Na afloop van het formele gedeelte was er voor iedereen ruim de gelegenheid om al het nieuwe te bewonderen.


Voor reacties en vragen kunt u mailen naar: bouwcie@nicolaaskerk-dwingeloo.nl
De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de kerkenraad, college van kerkrentmeesters en de Stichting Sint Nicolaaskerk. Leden van de bouwcommissie: Roelof Bolding, Jacomijn Coumou, Coby Janssens, Arie de Muij, Gert Jan van Muijen en George de Roo.
terug