Maak de kerk blij, koop een lei Maak de kerk blij, koop een lei

U heeft het vast al gezien de Pancratiuskerk in Diever staat  in de steigers. Het werk gaat nu echt beginnen.
Binnenkort zullen de werkzaamheden starten voor het vervangen van de 70 jaar oude leien van het kerkdak. Eerst gaan we aan de gang met het grote dak gelegen aan de Peperstraat. In 2024 zullen we ook het kleine dak, aan de Brinkzijde,  onder handen nemen. Dit heeft te maken met de financiering.
In de week van 8 mei 2023 werd gestart met het verwijderen van de oude leien. Daarna zal reparatiewerk aan het onderliggende houtwerk worden verricht door de aannemer (bouwbedrijf Moes te Geeuwenbrug). Na deze werkzaamheden zullen de nieuwe uit Spanje afkomstige leien worden aangebracht door de leidekker  (Hankel's Technisch Bedrijf uit Wommels). Al met al een kostbare aangelegenheid.
Gelukkig krijgen we voor een deel (rijks-)subsidie voor deze werkzaamheden. Ook de “Stichting vrienden van de Oude Kerk” doet een bijdrage. Desalniettemin wordt er van ons ook nog een aanzienlijke bijdrage gevraagd. Daarom hebben we ook u nodig!
Maar niet alleen de hervormde gemeenteleden. ook alle inwoners van Diever en omstreken willen we in de gelegenheid stellen om in het bezit te kunnen komen van of het adopteren van één of meerdere leien van het kerkdak. 
Een authentiek onderdeel van de Pancratiuskerk, dat moet je hebben!
Vanaf 8 mei komen de leien ter beschikking. We bieden u dan een aantal mogelijkheden :
  1. U kunt één of meerdere leien kopen die op het dak gelegen hebben voor € 5,-- per lei. Een certificaat van echtheid krijgt u erbij!
  2. U adopteert één of meerdere nieuwe leien die op het dak zullen worden gelegd voor € 20,-- per lei. In de kerk zal na afronding van de werkzaamheden een plaquette worden opgericht met daarop de namen van allen die één of meerdere leien hebben geadopteerd.
  3. U koopt een door de Schilderskring van Diever beschilderde lei voor € 10,-- tot  € 25-- per lei e.e.a. afhankelijk van de schildering en de schilder. Een certificaat van echtheid krijgt u er ook bij!
Tot nu toe is de verkoop van de leien erg goed gegaan. Er is veel belangstelling voor een aandenken aan de Pancratiuskerk. Ook de door de Schilderskring Diever beschilderde leien hebben gretig aftrek gevonden. 
Wilt u een lei kopen, neem dan contact op met: de kerkrentmeesters:

kerkrentmeestersdie@hervormddieverdwingeloo.nl

 
terug